Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw?

Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling. Indien je minder dan € 1.883 aan BTW moest afdragen gold de KOR regeling voor een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof ). Per 1 januari 2020 is er een en ander veranderd. De vernieuwde KOR is een vrijstelling voor de btw die in plaats komt van het huidige regime. Deze vernieuwde regeling steekt in een paar opzichten eenvoudiger in elkaar dan haar voorganger.

1

Wat houdt deze nieuwe KOR nu eigenlijk in?

De nieuwe KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over kosten en investeringen

 Niet btw maar omzet bepalend

Vanaf 2020 is dus een omzet-gerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee die is verkregen uit:
– levering en verhuur van onroerende zaken
– financiële diensten
– verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Kies je voor toepassing van de vernieuwde KOR en blijft je omzet per kalenderjaar onder de
€ 20.000, dan kun je een ontheffing aanvragen. Als de ontheffing wordt verleend bereken je geen btw meer aan je klanten en trek je geen betaalde btw op zakelijke kosten en investeringen meer af.

Let op, naar jou verlegde btw en btw verschuldigd wegens intracommunautaire verwervingen moet je als kleine ondernemer nog wél aangeven. Deze btw is dan niet aftrekbaar.

Rechtsvorm onderneming

Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling. Indien je minder dan € 1.883 aan BTW moest afdragen gold de KOR regeling voor  een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vof.

De nieuwe KOR kan toegepast op iedere ondernemingsvorm, dus ook een BV of stichting. Naast natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen vallen nu ook rechtspersonen onder de nieuwe regeling. Door deze verbreding van het toepassingsbereik is toepassing van de KOR niet langer aan een specifieke rechtsvorm gebonden.


Meedoen aan de KOR

Doe je al mee aan de huidige kleineondernemersregeling en ben je ontheven van btw-plicht? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt in dat geval een brief van de Belastingdienst met informatie over de automatische aanmelding voor de nieuwe regeling. Als je op basis van de huidige KOR alleen een vermindering van btw krijgt, moet je jezelf wél  aanmelden.

© 2024 NAHV
Even bellen?
Laat je gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stel ons een vraag!
Wij geven zo snel mogelijk antwoord op je vraag.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.